De beste prijs
Snelle levering
Bezoek onze showroom in Haarlem

Disclaimer

Disclaimer voor AUPLEX Kamado

200 fahrenheit BV (Kamer van Koophandel: 60296356), hierna te noemen AUPLEX Kamado , verleent u hierbij toegang tot AUPLEX Kamado ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

AUPLEX Kamado behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

AUPLEX Kamado spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AUPLEX Kamado

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kamadguru.nl.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kamadguru.nl.eu nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AUPLEX Kamado

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kamadguru.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.